poniedziałek, 23 stycznia 2017

Konkurs plastyczny "Pomocna dłoń"REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pomocna dłoń”
na PLAKAT promujący ideę wolontariatu skierowany do uczniów
Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie

1.  Cele konkursu:
 1. Kształtowanie postaw i zachowań altruistycznych.
 2. Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i pracowników szkoły oraz lokalnej społeczności.
 3. Kształtowanie mody na pomaganie innym.
 4. Uświadomienie młodzieży korzyści płynących z zaangażowania w wolontariat.
 5. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
 6. Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów promujących wolontariat.

2.  Organizatorzy konkursu: Beata Dybalska, Monika Bakalarz.
3.  Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
4.  Zasady przeprowadzenia konkursu:
Zadania dla uczestników:
Przygotowany plakat powinien przekonywać do angażowania się w wolontariat oraz do wspierania działalności Szkolnego Koła Caritas, dostarczać powodów, dla których warto pomagać innym.
Format pracy
Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3 dowolną techniką.
Sposób opisania prac konkursowych.
Każdy plakat powinien być czytelnie podpisany: imię i nazwisko/imiona i nazwiska, klasa. Dopuszczalne są prace zbiorowe.
Sposób dostarczania prac konkursowych.
Prace konkursowe należy składać do organizatorów konkursu.
Terminy:
Termin składania prac – 6 luty 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 8 luty 2017r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
5. Zasady oceny:
Komisja oceniać będzie:
- przekaz treści,
- zawartość merytoryczną,
- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
- formę estetyczną pracy.
6. Zasady nagradzania:
Autorzy zwycięskich plakatów otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Uwaga!
Prace nie będą zwracane. Pozostaną do dyspozycji i mogą zostać wykorzystane
w działalności Szkolnego Koła Caritas.

                                                                                                                 Organizatorzy

Konkurs literacki "Pomaganie jest fajne!"
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Pomaganie jest fajne!”

na wiersz lub opowiadanie promujące ideę wolontariatu skierowany do uczniów
Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie

1.  Cele konkursu:
 1.  Kształtowanie postaw i zachowań altruistycznych.
 2.  Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i pracowników szkoły oraz lokalnej społeczności
 3.  Kształtowanie mody na pomaganie innym
 4.  Uświadomienie młodzieży korzyści płynących z zaangażowania w wolontariat.
 5.  Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży  do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 6. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
2.  Organizatorzy konkursu: Beata Dybalska.
3.  Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
4.  Zasady przeprowadzenia konkursu:
Zadania dla uczestników:
Przygotowany wiersz lub opowiadanie powinno przekonywać do angażowania się w wolontariat oraz dostarczać powodów, dla których warto pomagać innym. Może opowiadać o dotychczasowych doświadczeniach uczestnika, prowadzonych akcjach ale także być wytworem fantazji.
Forma pracy
Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu. Wiersz powinien zajmować maksymalnie jedną stronę. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów.
Sposób opisania prac konkursowych.
Każdy utwór powinien być czytelnie podpisany: imię i nazwisko/imiona
i nazwiska, klasa. Dopuszczalne są prace zbiorowe.
Sposób dostarczania prac konkursowych.
Prace konkursowe należy składać do organizatora konkursu w formie papierowej lub na adres e-mail bdybalska@interia.pl
Terminy:
Termin składania prac – 6 luty 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 8 luty 2017r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
5. Zasady oceny:
Komisja oceniać będzie:
 •  przekaz treści,
 • zawartość merytoryczną,
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość
 •  poprawność stylistyczną i językową,
 • poziom literacki pracy,
 •  samodzielność i oryginalność.

6. Zasady nagradzania:
Autorzy zwycięskich plakatów otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Uwaga!
Prace nie będą zwracane. Pozostaną do dyspozycji i mogą zostać wykorzystane
w działalności Szkolnego Koła Caritas.

                                                                                                                         Organizator