czwartek, 23 marca 2017

Zbiórka wielkanocna

Zapraszamy
W dniach 24-25 marca 2017r. (piątek i sobota)
w supermarketach Dino, Lewiatan oraz Patrol
w Żarnowie odbędzie się przedświąteczna zbiórka żywności. Zachęcamy wszystkich do wsparcia.
Pomoc jak zawsze trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

 

 

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Konkurs plastyczny "Pomocna dłoń"REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pomocna dłoń”
na PLAKAT promujący ideę wolontariatu skierowany do uczniów
Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie

1.  Cele konkursu:
 1. Kształtowanie postaw i zachowań altruistycznych.
 2. Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i pracowników szkoły oraz lokalnej społeczności.
 3. Kształtowanie mody na pomaganie innym.
 4. Uświadomienie młodzieży korzyści płynących z zaangażowania w wolontariat.
 5. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
 6. Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów promujących wolontariat.

2.  Organizatorzy konkursu: Beata Dybalska, Monika Bakalarz.
3.  Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
4.  Zasady przeprowadzenia konkursu:
Zadania dla uczestników:
Przygotowany plakat powinien przekonywać do angażowania się w wolontariat oraz do wspierania działalności Szkolnego Koła Caritas, dostarczać powodów, dla których warto pomagać innym.
Format pracy
Praca powinna być wykonana w formacie A4 lub A3 dowolną techniką.
Sposób opisania prac konkursowych.
Każdy plakat powinien być czytelnie podpisany: imię i nazwisko/imiona i nazwiska, klasa. Dopuszczalne są prace zbiorowe.
Sposób dostarczania prac konkursowych.
Prace konkursowe należy składać do organizatorów konkursu.
Terminy:
Termin składania prac – 6 luty 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 8 luty 2017r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
5. Zasady oceny:
Komisja oceniać będzie:
- przekaz treści,
- zawartość merytoryczną,
- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
- formę estetyczną pracy.
6. Zasady nagradzania:
Autorzy zwycięskich plakatów otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Uwaga!
Prace nie będą zwracane. Pozostaną do dyspozycji i mogą zostać wykorzystane
w działalności Szkolnego Koła Caritas.

                                                                                                                 Organizatorzy

Konkurs literacki "Pomaganie jest fajne!"
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Pomaganie jest fajne!”

na wiersz lub opowiadanie promujące ideę wolontariatu skierowany do uczniów
Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie

1.  Cele konkursu:
 1.  Kształtowanie postaw i zachowań altruistycznych.
 2.  Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i pracowników szkoły oraz lokalnej społeczności
 3.  Kształtowanie mody na pomaganie innym
 4.  Uświadomienie młodzieży korzyści płynących z zaangażowania w wolontariat.
 5.  Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży  do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 6. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
2.  Organizatorzy konkursu: Beata Dybalska.
3.  Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
4.  Zasady przeprowadzenia konkursu:
Zadania dla uczestników:
Przygotowany wiersz lub opowiadanie powinno przekonywać do angażowania się w wolontariat oraz dostarczać powodów, dla których warto pomagać innym. Może opowiadać o dotychczasowych doświadczeniach uczestnika, prowadzonych akcjach ale także być wytworem fantazji.
Forma pracy
Opowiadanie zgłoszone do Konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu. Wiersz powinien zajmować maksymalnie jedną stronę. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów.
Sposób opisania prac konkursowych.
Każdy utwór powinien być czytelnie podpisany: imię i nazwisko/imiona
i nazwiska, klasa. Dopuszczalne są prace zbiorowe.
Sposób dostarczania prac konkursowych.
Prace konkursowe należy składać do organizatora konkursu w formie papierowej lub na adres e-mail bdybalska@interia.pl
Terminy:
Termin składania prac – 6 luty 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 8 luty 2017r.
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
5. Zasady oceny:
Komisja oceniać będzie:
 •  przekaz treści,
 • zawartość merytoryczną,
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość
 •  poprawność stylistyczną i językową,
 • poziom literacki pracy,
 •  samodzielność i oryginalność.

6. Zasady nagradzania:
Autorzy zwycięskich plakatów otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Uwaga!
Prace nie będą zwracane. Pozostaną do dyspozycji i mogą zostać wykorzystane
w działalności Szkolnego Koła Caritas.

                                                                                                                         Organizator